ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა ახლად რეგისტრირებული კომპანიებისთვის

ბიზნეს ადმინისტრირების მხარდაჭერის ცენტრი 2014 წელს რეგისტრირებული საწარმოებისთვის საქართველოს მასშტაბით ანხორციელებს ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს ახალი საწარმოების მხარდაჭერას საკონსულტაციო მომსახურებით. ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოში ბიზნეს სუბიექტების მხარდაჭერას საქმიანობის საწყის ეტაპზე, რაც დაეხმარებათ მათ სწორად დაგეგმონ მომავალი სტრატეგიული და ფინანსური გეგმები.
პროგრამის ფარგლებში მეწარმეები ყოველგვარი დანახარჯების გარეშე მიიღებენ კომპეტენტურ რჩევებს და პრაქტიკულ დახმარებას ბიზნეს ადმინისტრირების მხარდაჭერის სპეციალისტებისგან.

საკონსულტაციო მომსახურება დამწყები მეწარმეებისთვის ვრცელდება ბიზნესის აღრიცხვიანობის, საგადასახადო და სამეწარმეო რეგულაციების სფეროში.

სპეციალურად აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილე კომპანიებისთვის გავრცელდება 50% ფასდაკლება აუდიტორული კომპანია ფინანსური ოფისის საბუღალტრო მომსახურების პაკეტებზე, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ახლად რეგისტრირებული კომპანიების საგადასახადო რისკებს და ფინანსურ დანახარჯებს ბუღალტრულ აღრიცხვაზე.
პროგრამის ფარგლებში მეწარმეებს გადაეცემათ მათ ბიზნეს საქმიანობაზე მორგებული სააღრიცხვო ფორმები, საკანონმდებლო ბაზა და სახელშეკრულებო შაბლონები.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობას შეძლებენ მხოლოდ 2014 წელს რეგისტრირებული კომპანიები. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა მეწარმეებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო განაცხადი.კომენტარის დატოვება