fbpx

ბიზნეს ნავიგატორი – მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პორტალი

აუდიტორულმა კომპანია ფინანსურმა ოფისმა წარმოადგინა მისი უნიკალური პროდუქტი ბიზნეს ნავიგატორი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა. ბიზნეს ნავიგატორი განთავსებულია ფინანსური ოფისის FaceBook გვერდზე და მეწარმეებს საშუალებას აძლევს უსასყიდლოდ ისარგებლონ ბიზნესისთვის საჭირო ინსტრუმენტებით, როგორიცაა: სახელშეკრულებო შაბლონები, სააღრიცხვო დოკუმენტაცია, ბიზნეს კანონმდებლობა.

ბიზნეს ნავიგატორზე თქვენ ასევე შეძლებთ გაიზიაროთ ფინანსური ოფისის გამოცდილება შემოსავლების სამსახურთან ურთიერთობის და მიიღებთ ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას.

ეწვიეთ ბიზნეს ნავიგატორსკომენტარის დატოვება